August 28, 2019

Отбелязване на 2 години ДСХ”Столетник”

Отбелязване на 2 години ДСХ”Столетник”, гр. Провадия. В събитието взеха участие пенсионерските клубове от града. Наши официални гости бяха представители на община Провадия, Управителя на ПИМ-Агро ЕООД, преподаватели от ТУ – Варна и близки и роднини на част от нашите домуващи.